انتخاب زبان en

فرش بهرنگ   
آرشیدا آبی    
۷۰۰شانه    
تراکم ۲۵۵۰ ده رنگ دستباف گونه  hcp x2

درخواست اطلاعات بیشتر

برای دریافت آخرین اطلاعات محصولات شرکت ، اطلاع از بروزرسانی ها و اخبار شرکت ایمیل خود راوارد نمایید

Follow us Instageram #behrangcarpet