انتخاب زبان en

700شانه :  بهرنگ
نقشه :  آذرنوش سرمه ای
تراکم  : 2550
ده رنگ Hcp x2
دستبافت گونه

درخواست اطلاعات بیشتر

برای دریافت آخرین اطلاعات محصولات شرکت ، اطلاع از بروزرسانی ها و اخبار شرکت ایمیل خود راوارد نمایید

Follow us Instageram #behrangcarpet