انتخاب زبان en

۱۰۰۰شانه : تراکم ۳۰۰۰
نقشه : خشتی سرمه ای
نمره نخها تمام ۳۰سه لا ترک
الیاف آکسا ترکیه

درخواست اطلاعات بیشتر

برای دریافت آخرین اطلاعات محصولات شرکت ، اطلاع از بروزرسانی ها و اخبار شرکت ایمیل خود راوارد نمایید

Follow us Instageram #behrangcarpet